Privacyverklaring

Inleiding

MB Stukadoorsbedrijf biedt verschillende diensten aan op onze website. Voor het goed functioneren van deze diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

MB Stukadoorsbedrijf is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Verwerking van persoonsgegevens en voor welk doel?

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. Bij het gebruikmaken van onze dienstverlening, verkrijgen wij bepaalde gegevens van u.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, passend bij onze dienstverlening.

Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet;
1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
2. Toestemming:
In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw foto’s.

Wij verwerken de volgende gegevens:
• Contactgegevens: Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw aanhef, naam, telefoonnummer, huisadres of e-mailadres.
• Klikgedrag en cookies: Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan onze website via cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden.

Contactformulieren

Via onze website kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over onze werkzaamheden. Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling ervan.

Links naar andere websites

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Klikgedrag en Cookies

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Het type cookies dat wij gebruiken zijn analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van onze website meten. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wijzigingen

MB Stukadoorsbedrijf behoudt het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Bekijk daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen hebt over ons privacyverklaring, neem dan contact op ons via het contactformulier op de contactpagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 07-09-2020

Kortingscode

Een feestelijke mijlpaal; MB Stukadoors bestaat dit jaar 10 jaar! ACTIE! Om dit te vieren willen wij een mooie actie aankondigen! Bij uitbesteden van 500 euro of meer krijgt u 5% korting op het totaalbedrag! En bij het uitbesteden van 1000 euro of meer krijgt u 10% korting op het totaalbedrag! Laat uw naam en e-mail achter en wij sturen de kortingscode per email naar u toe!

    X
    Kortingscode nodig?